Les empreses del territori reclamen liquiditat com a mesura urgent

Quinze dies després de l’anunci de l’estat d'alarma, la FEGP, Federació Empresarial del Gran Penedès, en el context d’incertesa que està experimentant tota la societat, i molt especialment el teixit empresarial, a conseqüència de la crisi del COVID-19, ha impulsat una enquesta dirigida a tots els seus associats, oberta a la resta d’empreses del territori.

L’objectiu és “poder avaluar l'impacte i els problemes que estan patint totes les activitats empresarials, i d'aquesta manera, poder conèixer i disposar de dades objectives de cara a reivindicar mesures per poder superar i revertir aquesta situació en un futur immediat. Volem anar junts per defensar els interessos de les empreses i autònoms davant de les administracions publiques”.

L’enquesta es va fer durant els dies 25, 26 i 27 de març a les empreses del territori del Gran Penedès i es van rebre 188 respostes. D’aquestes, el 80,9% són empreses associades a la federació i la resta, un 19,1% no ho són. El 63,3% són de la comarca del Garraf, el 31,9% de l’Alt Penedès, el 4,8% del Baix Penedès. Pel que fa al sector dels enquestats, el 15,9 % pertanyen a la indústria, el 25,5 % al comerç, 15,9 % al turisme i viticultura, 28,1 % a serveis empresarials, 6,3 % a construcció, 3,7% salut, 3,1% transformació digital i 1,0 % innovació.

Una dada important per conèixer la magnitud de l’empresa és el nombre d’empleats. En aquest sentit, les respostes ens indiquen que el 38,3% són empreses de fins a 5 treballadors, el 18,1% autònoms sense plantilla a càrrec, el 14,9% fins a 10 treballadors, el 13,8% fins a 25, el 8,5% fins a 50, el 2,7% fins a 100, el 2,7% de fins a 250 i l’1,1% empreses de més de 250 treballadors. El 41% de les empreses enquestades han confirmat que mantenen l'activitat, però parcialment, mentre que un 21,3% ho fan al 100 % i en canvi un 37,8% han tancat.

Segons l’enquesta, els motius de tancament han estat en un 47,9 % per obligatorietat, seguit de la manca de subministraments i la manca de personal. Pel que fa a les previsions de facturació, els resultats indiquen que la previsió de facturació s’ha reduït respecte als mesos anteriors de fins a un 20% en un 13.3% de les empreses, del 20 al 50% en un 14,9%, fins al 75% en un 25,5% , essent molt significativa la dada de previsió de reducció de la facturació fins al 100% en un 31.4 % de les empreses.

Les mesures adoptades per les empreses han estat principalment, al voltant d’un 37,8 % la presentació d’ERTOS, seguides de la implantació del teletreball, la flexibilitat, la reducció de jornada, i els acomiadaments en últim cas en un 3,7% del total. A la pregunta de quines mesures a curt termini creuen s'han d’aplicar en benefici de l’economia, la resposta ha estat àmplia, destacant els següents àmbits: Finançament, liquiditat, ajornament i pagament d'impostos, networking, tornar a l’activitat, agilitat en la tramitació i pagament derivats dels ERTOS, agilitat en convocatòries i pagament per part de la Generalitat, ajuts a propietaris i llogaters d’immobles, bonificacions fiscals i de la seguretat social, millores en aplicacions telemàtiques, moratòries hipoteques, represa de licitacions públiques, reducció horària per conciliació familiar, renegociació amb proveïdors i més oferta formació online.

Quan han estat preguntats per les mesures a llarg termini, la resposta ha estat similar, destacant la liquiditat i el finançament. Les mesures que serien més favorables de part de les administracions, a opinió de les empreses consultades, han estat les següents:

• Microcrèdits a petites empreses i comerços

• Suspensió de la quota d'autònoms mentre duri la crisi i posterior ajust de la quota en funció del nivell d'ingressos

• Facilitats en els terminis de pagaments

• Ajuts o subvencions

 • Afavorir la inversió industrial

• Rebaixar la càrrega fiscal

• Moratòria en impostos, ajudes reals

• Accés al crèdit en bones condicions

• Ajornament de deutes tributaris

• Accions de promoció del turisme i comerç

• Subvenció directa o renda bàsica pels treballadors/autònoms/PIMEs afectades

• Exempcions de quotes seg. social

• Negociació amb les companyies de subministraments per reduir o com mínim ajornar els pagaments.

• Flexibilitat laboral

• Agilització de tràmits en l'aprovació d’ERTOS

• Ajornament de lloguers

• Transformació digital i Teletreball

D’altra banda, el Gremi d’Instal.ladors del Garraf, que representa 140 empreses, ha fet una aportació en el sentit de que la seva activitat d’instal·lacions de fontaneria, electricitat i gas es considerada servei essencial, però es troben amb problemes com l’adquisició de material per a la seguretat dels seus treballadors; dificultat en la concessió dels ERTOS per ser servei essencial i la facturació ha baixat en un 90% i per últim, que en l’àmbit estadístic es consideren dins del sector de la construcción, però les problemàtiques són molt diferents.

En opinió de la FEGP, el resultat de l’enquesta demostra “l’alt impacte negatiu en l’economia que estem vivint, i posa de manifest que les mesures aplicades fins ara són del tot insuficients. Cal insistir que la liquiditat és absolutament imprescindible per evitar que tanquin les empreses i aquesta liquiditat ha de venir de la mà de les mesures dictades pel govern central: concretades en un ajornament general dels impostos a liquidar, tant de IVA, IRPF i cotitzacions a la seguretat social, de manera que les empreses no augmentin el seu endeutament i els pugui donar una mica d’aire per assegurar que poden continuar amb la seva activitat un cop superada la crisi sanitària. També seria molt positiu un ajornament general en la devolució del principal dels préstecs bancaris”, asseguren.

0
0
0
s2smodern