PENEDÈS ECONÒMIC

El diari econòmic online de la Vegueria Penedès

Els Consells d’Administració de CaixaBank i Bankia aproven el seu projecte de fusió per crear el banc líder a Espanya


Els Consells d'Administració de CaixaBank i Bankia han aprovat el seu projecte de fusió per absorció de Bankia per CaixaBank, consistent en una equació de bescanvi de 0,6845 accions ordinàries noves de CaixaBank per cada acció de Bankia. Aquesta operació suposa la creació del banc líder del sistema financer espanyol, amb una presència territorial molt equilibrada i amb els recursos i la capacitat per afrontar els reptes del sector.

La nova entitat, que mantindrà la marca CaixaBank, neix amb l'objectiu d'aportar valor als clients, millorar la rendibilitat per als accionistes i seguir donant suport a la recuperació econòmica d'Espanya.

Un cop completat el procés de due diligence per les dues entitats i aprovat el projecte de fusió per part dels Consells d’Administració, a partir d’ara es requereix l'aprovació per part dels dos Consells dels informes de fusió, així com també de les Juntes Generals d'Accionistes, la celebració de les quals estaria prevista per al mes de novembre.

S'espera tancar l'operació durant el primer trimestre de 2021, un cop rebudes totes les autoritzacions regulatòries pertinents (Ministeri d'Afers Econòmics i Transformació Digital, Comissió Nacional dels Mercats i la Competència, la no oposició per part de la Direcció General d'Assegurances i Fons de Pensions, la CNMV i el Banc d'Espanya a l'adquisició per CaixaBank de participacions significatives en societats subjectes a la seva supervisió).

Descripció de l’operació

Els Consells d'Administració dels dos bancs han aprovat l'equació de bescanvi de 0,6845 accions ordinàries noves de CaixaBank per cada acció de Bankia. El preu pactat inclou una prima del 20% sobre l’equació de bescanvi a tancament del 3 de setembre, abans de la comunicació al mercat de l'existència de negociacions sobre l'operació. A més, suposa una prima del 28% sobre la mitjana de les equacions de bescanvi dels últims tres mesos.

Si es considera el nombre total d'accions en circulació de Bankia que podrien acudir al bescanvi, el nombre màxim d'accions de CaixaBank a emetre per atendre el bescanvi ascendeix a la quantitat de 2.079.209.002 accions ordinàries de CaixaBank d'un euro de valor nominal; xifra que podria ajustar-se en funció de les accions en autocartera.

El bescanvi establert suposa que els accionistes de CaixaBank representaran, inicialment, el 74,2% del capital de la nova entitat, i els de Bankia, el 25,8%. CriteriaCaixa, entitat controlada al 100% per la Fundació Bancària “la Caixa”, es mantindrà com a accionista de referència de CaixaBank amb al voltant del 30% de l'accionariat, mentre que el FROB assolirà el 16,1%.

L'estructura accionarial de l'entitat combinada es completa amb un 54% de free float (accions cotitzades en el mercat de valors), el 37% correspon a inversors institucionals i el 17% al mercat minorista.

Morgan Stanley i Rothschild, assessors financers de CaixaBank i Bankia, respectivament, van emetre ahir les seves opinions de raonabilitat (fairness opinion) en què van concloure que el tipus de bescanvi proposat és raonable des d'un punt de vista financer i en les condicions actuals de mercat.

L'entitat combinada resultant de la fusió estarà presidida per José Ignacio Goirigolzarri, actual president de Bankia, un cop sigui designat pel nou Consell d'Administració de CaixaBank. El president, que tindrà la condició d'executiu, serà responsable de les àrees de Secretaria del Consell, Comunicació Externa, Relacions Institucionals i Auditoria Interna (sense perjudici de mantenir la dependència d'aquesta àrea de la Comissió d'Auditoria i Control).

L'actual conseller delegat, Gonzalo Gortázar, serà el primer executiu de CaixaBank, amb report directe al Consell d'Administració, tenint la responsabilitat sobre totes les àrees no compreses en el paràgraf anterior, i presidint també el Comitè de Direcció.

José Ignacio Goirigolzarri ha destacat que “amb aquesta operació conformem la primera franquícia espanyola en un moment en què és més necessari que mai crear entitats amb dimensió crítica, contribuint així a donar suport a les necessitats de famílies i empreses, i a reforçar la solidesa del sistema financer”. “La nova entitat continuarà desenvolupant les millors pràctiques de govern corporatiu”.

Per part seva, Gonzalo Gortázar ha subratllat que “la fusió ens permetrà afrontar els desafiaments dels propers 10 anys amb més escala, fortalesa financera i rendibilitat, cosa que redundarà en més valor per als nostres accionistes, en més oportunitats per als nostres empleats, en un millor servei als nostres clients i en una més gran capacitat per donar suport a la recuperació econòmica a Espanya”.

0
0
0
s2smodern