PENEDÈS ECONÒMIC

El diari econòmic online del Penedès i el Garraf

 

PENEDÈS ECONÒMIC

El diari econòmic online del Penedès i el Garraf

El nou Pla Estratègic del Banc Sabadell inclou nous ajustos i una previsió de guanys propera als 700 MEUR per al 2023


El nou Pla Estratègic del Banc Sabadell preveu que l'entitat obtingui uns beneficis el 2023 propers als 700 milions d'euros, amb noves retallades en els costos a Espanya de 100 MEUR el primer trimestre del 2022 i la transformació del seu model de banca 'retail', amb una digitalització del 100% per als processos de préstecs al consum, mitjans de pagament i comptes corrents. Segons el Pla Estratègic de l'entitat remès aquest divendres a la Comissió Nacional del Mercat de Valors, la rendibilitat sobre el capital tangible (ROTE) creixerà un 6% al 2023, un percentatge que situaria els guanys en els 700 MEUR. El pla inclou la filial britànica TSB, on es seguirà amb la reducció de costos iniciada fins als 70 milions.
 
En el marc de la transformació del model de negoci i la simplificació dels processos el banc s'ha proposat reduir els costos en 100 milions el primer trimestre del 2022. L'entitat no és aliena a les reduccions de plantilla que afecten el sector i l'any passat va tancar un acord per a 1.800 sortides. L'últim expedient es va tancar amb un acord de prejubilacions on els treballadors rebran el 75% del seu salari anual assignat més el conveni especial fins que arribin als 63 anys. Pel que fa a les baixes incentivades, la indemnització acordada va ser de 35 dies per any treballat, amb un màxim de dues anualitats.

En el seu pla estratègic 2020-23, l'entitat no precisa quin impacte pot tenir la reducció de 100 milions d'euros de costos en la plantilla, tot i que inclou que té provisions per les vendes de la cartera ALCO, que van suposar més de 1.000 milions d'euros. Això sí, el Sabadell admet que la reducció de la plantilla del 2020 té "potencial addicional d'augmentar".

L'escenari de projecció dibuixat per l'entitat presidida per Josep Oliu inclou encara els efectes de la pandèmia. La morositat i la ràtio de cobertura s'estima que es mantindran com ara, tot i que es preveu una reducció del cost del risc a un nivell de 45 punts bàsics per al total del grup, mentre que el pic de morositat s'estima per a l'any que ve.

Digitalització creixent

Pel que fa la comercialització d'hipoteques, productes d'estalvi, inversió i assegurances l'entitat treballarà un model híbrid, és a dir, a través de canals remots però amb el suport del personal especialitzat de les oficines. Aquest serà un dels tres eixos estratègics mentre que els altres dos se centraran en enfortir la seva posició entre les empreses, on ja té una penetració del 40%, i en el creixement en el mercat hipotecari de la filial britànica TSB.

L'entitat ha publicat a primera hora, mitjançant una comunicació a la Comissió Nacional del Mercat de Valors, el seu nou pla estratègic després del fracàs en el procés de fusió amb el BBVA i del canvi en la direcció –amb la sortida del fins fa poc conseller delegat Jaume Guardiola i l'entrada de l'actual, César González Bueno-.

Segons ha explicat l'entitat, el primer dels eixos del pla buscarà oferir solucions especialitzades per a les empreses espanyoles que vulguin exportar i les ajudaran a "consolidar la seva posició", augmentant el volum de negoci. A banda, té previst oferir suport a les empreses mitjançant la unitat de banca corporativa enfocada a petites i mitjanes empreses i vol aprofitar les oportunitats de l'efecte multiplicador del crèdit arran dels fons Next Generation. De fet, el banc preveu que el negoci de la banca per a empreses sigui "clau" per al creixement del negoci a l'Estat.
Quant a la transformació del model de banca 'retail', parteix de l'evolució dels hàbits de consum dels clients i n'espera augmentar el seu nombre en aquest segment, combinant un accés 100% digital a l'oferta de productes amb un servei individualitzat.

Plena recuperació de la filial TSB

Segons el Banc Sabadell, el tercer pilar del pla estratègic girarà entorn "l'excel·lent comportament" de la seva filial britànica TSB, amb qual va tenir molts problemes d'integració al grup amb un notable impacte en el comptes resultats de l'entitat catalana en els darrers exercicis. Banc Sabadell espera que la filial britànica basi el seu creixement en el mercat hipotecari i que es financiï amb els seus propis dipòsits. Amb tot, les previsions de l'entitat apunten a una rendibilitat per sobre del 6% al 2023 per a la filial.
0
0
0
s2smodern

 Ja és a la venda el número 110