El mercat del treball garrafenc tanca el primer trimestre del 2023 amb resultats històrics, més de 65.000 persones afiliades

  El Garraf tanca amb resultats positius tant pel que fa al mercat del treball com al teixit empresarial. Concretament, tant el nombre de llocs de treball com de persones afiliades han registrat xifres històriques, amb 37.250 llocs de treball, la xifra més per aquest mes des del 2008, i 65.600 persones afiliades, la tercera dada més alta des del 2012.

  En la mateixa línia, el nombre d’empreses ha augmentat un 1,4%, deixant 4.051 comptes de cotització actius a la comarca el març.
  Així es constata en el darrer Informe trimestral del mercat del treball i teixit empresarial elaborat pel Gabinet d’Estudis de la Cambra de Comerç de Barcelona i publicat per la Cambra territorial del Garraf. Un estudi que també analitza l’evolució del nombre d’empreses (comptes de cotització), l’evolució dels afiliats per tipus, edat i sexe; i el resum mensual de l’atur registrat.

  La construcció i els serveis lideren el creixement del teixit empresarial

  El nombre d’empreses (comptes de cotització) a la comarca ha augmentat un 1,4% a finals de març del 2023 respecte a un any enrere, fins a les 4.051 empreses; aquesta evolució és més intensa a la registrada pel conjunt de Catalunya (0,6%). Per sectors, el teixit empresarial ha augmentat a la construcció un 6,1% i als serveis un 1,3%, mentre que a la indústria ha disminuït un 5,8%.
  Ara bé, segons la grandària, el nombre d’empreses ha crescut als primers tres trams analitzats: un 0,6% al de fins a 9 treballadors, un 4,8% al de 10 a 49 treballadors i un 25,9% al de 50 a 249 treballadors; mentre que el teixit empresarial s’ha mantingut entre les de major dimensió (de 250 i més treballadors).

  Els llocs de treball augmenten positivament i superen el creixement del conjunt de Catalunya

  El nombre total de llocs de treball (afiliacions a la Seguretat Social segons seu de l'empresa al règim general i al règim especial de treballadors autònoms) a la comarca ha augmentat un 4,4% el 31 de març del 2023 respecte a un any enrere, fins als 37.250, la xifra més elevada per aquest mes des del 2008 (inici sèrie disponible). Aquest creixement és més intens que el registrat pel conjunt de Catalunya (3,3%).
  Segons el tipus de règim d’afiliació s’observa un creixement més notable entre els assalariats (5,7%) que entre els autònoms (1,4%). Per grans sectors econòmics, el nombre d’assalariats ha augmentat a tots els sectors —a excepció del primari que es manté—: un 6,6% als serveis, un 4,3% a la construcció i un 1,9% a la indústria. El nombre d’autònoms ha augmentat als serveis i a la construcció (un 1,9% i 0,7%, respectivament), mentre que a l’agricultura s’ha mantingut i a la indústria s’ha reduït un 1,7%
  Pel que fa a la grandària de l’empresa, el nombre d’assalariats ha disminuït un 0,7% entre les microempreses (fins a 9 treballadors), mentre que a la resta dels trams analitzats ha crescut: un 3,4% a les empreses petites (de 10 a 49 treballadors), un 20,6% a les empreses mitjanes (de 50 a 249 treballadors) i un 3,7% s les empreses grans (de 250 treballadors o més).

  S’estima que més d’unes 28.000 persones s’han de desplaçar fora de la comarca per treballar

  Ara bé, si s’atén a la residència padronal de l’afiliat, en lloc de la seu de l’empresa, els afiliats han augmentat un 3,1% a la comarca respecte a un any enrere, fins a les gairebé 65.600 persones a finals de març del 2023, la tercera xifra més elevada des del 2012 (inici de la sèrie disponible), només per darrere del juny i juliol del 2022.
  Per sexe, el creixement ha estat més elevat entre les dones (3,5%) que entre els homes (2,7%). Els afiliats registren un augment a tots els grans grups d'edat excepte entre les persones d’entre 30 i 44 anys (-1,9%). Per nacionalitat, cal destacar el creixement relatiu del 10,0% entre els afiliats de nacionalitat estrangera —que representen el 14,6% del total—, en front del 2,0% dels afiliats de nacionalitat espanyola.
  Amb tot, si es comparen les afiliacions segons seu social i per residència padronal, el nombre és molt superior en el segon cas (un 76% més). Així, s’estima que prop de 28.000 persones s’han de desplaçar fora de la comarca per treballar.

  L’atur registra la xifra més baixa per un març des del 2008

  El Garraf tanca el març del 2023 amb 7.814 persones aturades inscrites a les oficines de Treball de Catalunya i esdevé el valor més baix en un mes de març des de l’any 2008. En termes interanuals, el nombre d’aturats es redueix un 3,6% al març, descens menys intens al registrat al conjunt de Catalunya (-6,2%). Per sexe, el nombre d’aturats s’ha reduït un 4,8% entre els homes i un 2,6% entre les dones.
  Per trams d’edat, l’atur ha augmentat entre les persones de major edat (de 55 anys i més, un 0,8%) i les més joves (menors de 30 anys, un 14,3%), mentre que ha disminuït un 5,2% entre les persones de 30 a 44 anys i un 5,7% entre les de 45 a 54 anys. Per últim, l'atur descendeix a tots els tipus d’ocupació, a excepció dels professionals científics i intel·lectuals (+34 persones) i directors i gerents (+8 persones). Destaca, en termes absoluts, la disminució de nombre d’aturats entre els treballadors de la restauració, personals i venedors (-87 persones). 
  La taxa d'atur registral se situa en el 10,6% el març, la xifra més baixa per aquest mes des del 2008, i la mateixa que la dels dos trimestres anteriors, però 1,2 punts percentuals per sobre a la registrada al conjunt de Catalunya (9,4%).

  Ja és a la venda el número 142

   

  Subscripció newsletter Penedès Econòmic

  Subscriu-te a la Newsletter del Penedès Econòmic
  i rebràs totes les notícies en un sol correu