Idees de negoci pel 2023

  Fa pocs dies el Servei d’Iniciatives Econòmiques (SIE) de la Mancomunitat Penedès-Garraf va presentar l’informe de dades del mercat de treball a l’Alt Penedès i Garraf corresponent al darrer mes del 2022.

  Les dades ens expliquen que a la comarca de l’Alt Penedès hi ha 3.248 empreses i durant el 2022 se’n van crear 27 de noves. Lluny estem encara de les 3.800 que hi havia enregistrades l’any 2008. I si mirem el nombre d’autònoms ens dóna una xifra de 7.640 tenint en compte que enguany se n’han donat de baixa 55. Com passa en el nombre d’empreses, també en el cas del nombre d’autònoms,  hem vist un descens des de l’any 2008 en que es van arribar als 8.200 autònoms.

  D’altra banda cada any es publica el GEM (GLOBAL ENTREPRENEURSHIP MONITOR INFORME) que analitza d’una forma rigorosa i detallada la salut de l’emprenedoria al nostre país. Fa una fotografia i una reflexió molt aclaridora sobre quins són els condicionants que repercuteixen en la creació o destrucció de noves empreses. Ens diu que el  context social, cultural, polític i econòmic del país, tant en termes de creixement econòmic com d’ocupació, condiciona els resultats de l’activitat emprenedora.

  Aquest context influeix també en la valoració i percepció que la societat té de la funció empresarial i en la valoració i percepció que els emprenedors potencials tenen sobre l’existència o no d’oportunitats per emprendre i sobre la pròpia vàlua (capacitat i motivació) per endegar una nova empresa.

  El context socioeconòmic i cultural del país en relació amb l’emprenedoria és, per tant, un factor clau per explicar, d’una banda, la intensitat de la propensió a iniciar noves activitats empresarials i per explicar també, de l’altra, els resultats i la qualitat de l’empresa creada.

  Però quins elements determinen que algú vulgui engegar un negoci?

  Segons aquest estudi els elements que contribueixen a prendre la decisió d’engegar un negoci tenen a veure tant amb percepcions sobre la societat en general com percepcions sobre els propis emprenedors. S’explica en aquest ordre

  1. El grau en què es perceben bones oportunitats per emprendre.
  2. La percepció respecte d’un mateix sobre si disposa de les capacitats i habilitats necessàries per ser empresari.
  3. La percepció sobre la facilitat o dificultat que té crear una empresa al país.
  4. La por al fracàs.

  I també consideren  un indicador i alhora factor influent en la intensitat de la propensió a l’emprenedoria és el nombre de persones que cadascú coneix personalment que en els últims dos anys han creat una empresa

  Què motiva algú a emprendre?

  Ens diu aquest estudi que predominen, entre les persones que han engegat un negoci,  els motius reactius més que no pas els proactius. Els motius reactius són els que tenen a veure en obrir un negoci perquè la feina és escassa i en els proactius destaquen el fet d’obrir-lo per marcar la diferència i crear riquesa i pel fet d’haver trobat una oportunitat.

  Quines són les oportunitats de negoci pel 2023?

  Les revistes especialitzades en emprenedoria tenen per costum engegar l’any destacant algunes activitats econòmiques que poden ser generadores d’oportunitats. Sense que siguin estudis amb rigor científic sí que marquen algunes tendències que recolliré de forma resumida en aquest article, tenint en compte que hi ha molts factors determinants que aquí no s’aborden. En realitat existeix una oportunitat de negoci quan hi ha un usuari (de fet molts usuaris) que tenen aquella necessitat que volem satisfer. Seria doncs aquest el primer i pas fonamental per decidir-nos per una o altra oportunitat de negoci.

  Supermercats a granel, cada vegada tenim més consciència ecològica i aquest tipus de propostes ens acosten a un consum més responsable i alineat a les nostres necessitats. Són establiments que ofereixen una gran varietat de productes però ecològics es tracta de fusionar l’antiga tradició de botiga de barri amb les necessitats actuals.

  Establiments de venda de productes de segona mà. Aquest és un tipus de negoci encara molt incipient a casa nostra perquè no tenim massa tradició. Només cal viatjar a d’altres països més cap al Nord per veure que aquesta és una proposta molt més abundant amb establiments molt ben decorats que posen en valor el producte que s’hi ven. Aquí hi ha encara molt camí per recórrer sabent que com a consumidors potser encara ens falta més consciència de la segona mà.

  Propostes que aportin benestar mental, físic i emocional. Cada vegada hi ha més interès i necessitat per cuidar la salut mental. Molts estudis demostres que és i serà el problema més gran de salut a la que s’haurà d’afrontar bona part de la població. Per tant qualsevol problema que vulgui pal·liar aquest problema, a priori tindrà el seu mercat. Psicologia, propostes de desestrés, teràpies, esport...

  Alternatives a la digitalització, cada vegada passem més temps davant d’una pantalla i enganxats a xarxes socials i paral·lelament a això, cada vegada hi ha també més persones que senten la necessitat de  “desenganxar-se’n”. Per tant propostes enginyoses que vagin en aquesta línia seran, segur molt ben acollides.

  Aquestes quatre propostes s’esdevenen en el món físic, però possiblement he obviat el lloc on avui s’obren més oportunitats de negoci que és en el món digital i virtual. La creació d’AP, solucions d’autogestió, l’ús del metavers per a celebracions, per l’educació, solucions d’intel·ligència artificial, etc. són propostes que abordarem en una propera edició d’aquest bloc perquè demanen d’una explicació potser més acurada, especialment pels qui som neòfits en aquest entorn.

    

  Quatre notes pel bloc: què podem aprendre d’aquesta experiència?

  1. Investigar sobre les tendències no només locals, sinó a nivell general, ajuda a generar propostes alineades al moment actual. Altament recomanable visitar https://www.trendwatching.com/ que explica les tendències mundials actualitzades mes a mes.
  2. És fonamental, malgrat les tendències globals, conèixer molt bé el territori on vols obrir el negoci. 
  3. I encara més important que els dos punts anteriors, cal sobretot conèixer l’usuari. Parla amb ell, empatitzar-hi i si fos possible, cocrear amb ell una solució.
  4. Si el que vols és obrir un negoci que cobreixi una necessitat i oportunitat, és fonamental tenir una actitud ben curiosa i estar en “mode observació” de tendències i detalls que passen al nostre voltant. És la millor de les fonts d’inspiració, mira i escolta!
   
  Ja és a la venda el número 143


   

  Subscripció newsletter Penedès Econòmic

  Subscriu-te a la Newsletter del Penedès Econòmic
  i rebràs totes les notícies en un sol correu