María Lobato

  Les ajudes que no es veuen

  En Ramon és titular d’una patent espanyola. A la vista dels bons resultats i de la propera obertura a altres mercats europeus, li agradaria ampliar la invenció a la resta de països de la Unió Europea mitjançant la protecció a la Oficina Europea de Patentes (EPO), però el fet de fer front a un elevat import només en taxes fa que no acabi de decidir-se.

  Està clar que la innovació és un dels principals motors del creixement econòmic d’un país i la protecció de la mateixa es realitza mitjançant les patents. Amb la finalitat de promoure les sol·licituds d’invencions tant a nivell nacional com internacional hi ha la concessió de subvencions per part de la Oficina Española de Patentes y Marcas. Els beneficiaris d’aquestes ajudes són les persones físiques i les petites i mitjanes empreses, doncs són els col·lectius que tenen més necessitats i presenten més desconeixement sobre les avantatges competitives que comporta la propietat industrial.

  Les ajudes convocades subvencionen, entre d’altres, l’extensió d’una patent davant oficines nacionals de tercers països, activitats dins del procediment internacional del Tractat de Cooperació en matèria de Patents (PCT), així com tràmit de sol·licitud, informe sobre l’estat de la tècnica i examen de patents nacionals.

  Així mateix, a iniciativa de la Comissió Europea es va crear un Fons per a Pimes, portat a terme per la Oficina Europea de la Propiedad Intelectual (EUIPO), amb l’objectiu de donar recolzament financer a aquest tipus d’empreses per a la protecció dels seus drets de propietat industrial, oferint en format de bonus un reemborsament en les taxes de sol·licitud de marques i dissenys, entre d’altres.

  Aquestes ajudes són compatibles amb altres subvencions o ingressos procedents de les Administracions, ens públics o privats, nacionals, de la Unió Europea o d’organismes internacionals.

  Està clar que l’objectiu d’aquestes subvencions i ajudes pretenen alleugerir la càrrega financera que suposa la protecció dels actius de propietat industrial per a les petites i mitjanes empreses, afavorint l’accés a nous mercats, facilitant la expansió internacional, estimulant la inversió en I+D+I i afavorint la innovació de productes.

  Ja és a la venda el número 143


   

  Subscripció newsletter Penedès Econòmic

  Subscriu-te a la Newsletter del Penedès Econòmic
  i rebràs totes les notícies en un sol correu