María Lobato

  Renovar-se o morir

  “Renovar-se o morir” és una frase que no passa de moda i és aplicable a totes les èpoques de canvis significatius, tant a la societat com a la indústria.
  La setmana passada vaig assistir al 9è Congrés de Dones d’Empresa de la Federació Empresarial del Gran Penedès (FEGP) on es va reclamar més presència de les dones en entorns tecnològics i per això la ponència central va ser exposada per la Sra. Neema Balolebwami Nelly, experta en Intel·ligència Artificial (IA) i que està activament involucrada en la lluita contra la desigualtat de gènere de dades que alimenten la IA.

  Però què és la Intel·ligència Artificial? És tracta d’una combinació d’algoritmes plantejats amb el propòsit de crear màquines que imitin la intel·ligència humana per a realitzar tasques de processament i anàlisis de dades, i que van millorant a mida que recopilen més informació. S’ha de tenir molt clar que aquesta disciplina no “aprèn” per si sola, si no que s’alimenta únicament de les dades que li son proporcionades.
  A una presentació es va preguntar quantes empreses o amb quina assiduïtat les empreses estan integrant mètodes d’intel·ligència artificial, com el Chat GPT, per a millorar els processos de producció. Moltes de les persones presents van aixecar la mà però s’ha de tenir en compte que actualment moltes eines que utilitzen IA estan esbiaixades i el seu “aprenentatge” està limitat a les dades que se li han facilitat i no tenen en consideració la diversitat.
  Hem de tenir clar que la intel·ligència artificial no deixa de ser una eina on els humans hem de aprendre a integrar-la en el dia a dia, encara que està generant molts interrogants respecte a la Propietat Intel·lectual de les obres resultants. Actualment, els drets d’autor es reconeixen a les obres creades per éssers humans, no màquines, perquè són els que aporten la creativitat. Però a mesura que la IA es vagi desenvolupant i avançant pot generar contingut “original” que sota la legislació actual no està emparada pels drets d’autor.
  En el moment que ens trobem no podem aturar la tecnologia per esperar canvis legislatius que contemplin les noves revolucions, per això hem de recórrer a l’ètica, ús responsable, pedagogia i formació dels usuaris dels sistemes d’Intel·ligència Artificial.

  Ja és a la venda el número 143


   

  Subscripció newsletter Penedès Econòmic

  Subscriu-te a la Newsletter del Penedès Econòmic
  i rebràs totes les notícies en un sol correu