L'economia espanyola creix un 0,8% al primer trimestre, una dècima més del previst

  L'economia espanyola va créixer un 0,8% durant el primer trimestre, una dècima més de la xifra estimada per l'INE a finals d'abril, segons ha informat el mateix Institut Nacional d'Estadística. També suposa una dècima més que el quart trimestre de l'any passat.

  En termes interanuals, la variació del Producte Interior Brut va ser del 2,5% davant el 2,1% del trimestre precedent. La demanda interna va aportar 2,3 punts i l'externa ho va fer en 0,2 punts. La publicació de les dades del PIB dels tres primers mesos de l'any coincideix amb l'anunci recent del govern espanyol que situa el creixement de l'economia espanyola en un 2,5% per aquest 2024 davant el 2% previst pel mateix executiu a l'abril.

  En termes intertrimestrals, la demanda interna va aportar tres dècimes al creixement del PIB, mentre que l'externa ho va der en mig punt. Per agregats de demanda, la despesa en consum final de les llars va créixer un 0,4% mentre que el de les administracions públiques es va reduir en un 0,6%. Per la seva part, la formació bruta de capital va registrar una variació de l'1,2%. Tant en les exportacions de béns i serveis (3,3%) com les importacions van registrar taxes positives.

  Pel que fa l'oferta, les branques industrials van créixer un 1,5% intertrimestral i dins d'aquesta la indústria manufacturera ho va fer en un 2,2% D'altra banda, el valor afegit brut de la construcció va augmentar un 1,8% intertrimestral, sis dècimes més que en el trimestre anterior, i en els serveis es va accelerar una dècima, fins al 0,3%. Les branques primàries van registrar una variació del 3,1% davant el 5,3% del trimestre anterior.

  En termes interanuals, la demanda interna va contribuir amb 2,3 punts el creixement interanual del PIB i la demanda externa va aportar dues dècimes. Per agregats, la despesa del consum final es va desaccelerar una dècima en comparació al trimestre anterior al créixer un 2,7%. A les llars, va augmentar una dècima, fins al 2,5%, una dècima més; i el de les administracions públiques ho va fer en un 3,4%, set dècimes menys que el trimestre precedent.

  Les exportacions de béns i serveis van presentar una taxa interanual del -0,2%, és a dir, 1,3 punts menys que el trimestre anterior, mentre que les importacions van registrar una variació del -0,7%, amb una desacceleració de 2,3 punts en comparació al trimestre precedent.

  Des de l'òptica de l'oferta, tots els grans sectors d'activitat van presentar taxes interanuals positives, Així, el valor afegit de les branques industrials va augmentar un 2,3% i dins d'aquestes, la indústria manufacturera es va incrementar un 3,4%.

  El valor afegit brut de la construcció va créixer un 3,3% respecte al mateix trimestre del 2023, el dels serveis un 2,7% i el de les branques primàries un 1%.

  Des del punt de vista de l'ocupació i la productivitat, el nombre d'hores efectivament treballadores va pujar un 1,3% interanual aquest trimestre, un punt menys que en el precedent. En termes intertrimestrals, va variar un -0,3%. Els llocs de treball equivalents a temps complet es van incrementar un 3,4% en la taxa interanual, cinc dècimes menys que en trimestre precedent. En termes intertrimestrals, va variació va ser del -0,1%.

  Per la seva banda, la productivitat per lloc de treball equivalent a temps complet va registrar aquest trimestre una taxa interanual del -0,8% i la productivitat per hora efectivament treballada, de l'1,2%. En termes intertrimestrals, les taxes van ser del 0,9% i l'1,1%.

  Ja és a la venda el número 143


   

  Subscripció newsletter Penedès Econòmic

  Subscriu-te a la Newsletter del Penedès Econòmic
  i rebràs totes les notícies en un sol correu