L’Alt Penedès i el Garraf tanquen l’any amb la millor xifra d’ocupació dels últims 13 anys

  La xifra d’empreses, tot i ser superior a la del tancament de l’any passat, encara no ha recuperat els nivells previs a l’esclat de la pandèmia de la covid

    

  El primer mes de l’any ha portat una lleugera baixada de l’atur a les comarques de l’Alt Penedès i el Garraf i una sensible recuperació de la contractació al Garraf, després del notable retrocés de desembre, segons l’informe de dades del mercat de treball a les comarques de l’Alt Penedès i el Garraf corresponents al gener de 2022 del Servei d’Iniciatives Econòmiques (SIE) de la Mancomunitat Penedès-Garraf.

  A l’Alt Penedès, el descens intermensual de l’atur es va situar en l’1,4%, deixant la xifra de persones aturades en 6.821 i la taxa de desocupació en el 10,3%.

  El sector que va registrar una baixada més pronunciada va ser l’agricultura, amb un 9,7% i pel que fa a aturats per edat, el descens més destacat s’ha donat entre els majors de 45 anys.

  El mes passat es van formalitzar també a la comarca 3.392 contractes, amb un increment de cinc dècimes sobre el mes anterior. Els serveis i la indústria van ser els sectors que es van repartir la contractació, amb un 51% i un 41% respectivament.

   

  Al gener la contractació va recuperar-se sensiblement al Garraf després del retrocés de desembre

   

  D’altra banda, segons l’Informe trimestral del teixit empresarial i mercat del treball a l’Alt Penedès, elaborat pel Gabinet d’Estudis Econòmics de la Cambra de Barcelona, que inclou també informació sobre els afiliats i l’atur de la comarca durant el quart trimestre del 2021, l’Alt Penedès va tancar el 2021 amb 41.666 llocs de treball al desembre. Es tracta de la xifra més elevada des del mateix mes del 2008 i un 2,9% més que l’any anterior, tot i que va ser un creixement lleugerament menys intens que al conjunt de Catalunya, on interanualment els llocs de treball han crescut un 4,2%.

  El teixit empresarial registrava un creixement del 2,7% interanual, però encara mancaven 194 empreses per assolir els nivells preCovid19, un -5,6%.

  El Garraf també va presentar al gener un descens intermensual de l’atur del 0,4%, seguint una tendència molt constant a la del darrer trimestre del 2021. La xifra de persones desocupades és de 7.920, amb una taxa del 12,2%. També l’agricultura ha estat el sector en què més s’ha notat la caiguda de l’atur, amb un 8,3%.

  El mes passat es van signar prop de 2.500 contractes a la comarca, fet que suposa un augment del 16,8% i redreça les fluixes xifres registrades al desembre de 2021. Amb el 83,9% de les formalitzacions, el sector serveis és el que concentra el gruix de la contractació comarcal, seguit per la indústria amb un 9,8%.

  Segons el tipus de règim d’afiliació, la comarca va tancar el 31 de desembre de 2021 amb 41.666 afiliats, una xifra un 2,9% superior respecte a un any enrere i la més elevada des de desembre de 2008. Aquest creixement és menys intens que el registrat pel conjunt de Catalunya (4,2%). S’observa un creixement més elevat entre els assalariats (3,3%) que entre els autònoms (1,3%). Així, la xifra d’assalariats és la més elevada des de desembre de 2008, mentre que la d’autònoms és la més elevada des de setembre de 2009.

   

  Per sectors econòmics

  Per grans sectors econòmics, el nombre d’autònoms ha crescut a la construcció i als serveis (un 1,9% i 2,3% respecte a l’any anterior, respectivament), mentre que a la indústria i al sector primari ha disminuït (-2,2% i -3,6%, respectivament). El nombre d’assalariats ha augmentat a tots els grans sectors econòmics respecte a un any enrere, a excepció de la indústria, un -2,2%. Pel que fa a la grandària de l’empresa, el nombre d’assalariats va créixer un 6,7% a les empreses de fins a 50 treballadors i un 2,0% a les de 251 treballadors o més, mentre que es va reduir un 1,3% a les empreses de 51 a 250 treballadors.

  El nombre d’empreses (comptes de cotització) a la comarca va augmentar un 2,7% a finals de desembre de 2021 respecte a un any enrere, fins a les 3.259 empreses; aquesta evolució és lleugerament més intensa que la registrada pel conjunt de Catalunya (2,4%).

   

  El nombre d’empreses va incrementar-se, però menys que abans de la crisi de l’any 2020 

   

  Les empreses van registrar un creixement anual des de març, però encara no s’ha recuperat el total del teixit empresarial d’abans de la crisi. Així, si es compara la dada de desembre 2021 amb els nivells previs a la pandèmia (desembre 2019), aquesta encara es trobava un 5,6% per sota (un -5,7% en el cas de Catalunya).

  Pel que fa al Garraf, les dades del mateix informe indiquen que  la comarca va tancar el 2021 amb  35.775 llocs de treball al desembre, una xifra que representa un 5,5% respecte a l’any anterior i també la més elevada des del 2009 per a un mes de desembre, una dinàmica positiva i més intensa que al conjunt de Catalunya, on interanualment els llocs de treball han crescut un 4,2%. Si ho comparem amb el tancament del 2019, abans que esclatés la crisi sanitària, els llocs de treball al Garraf han crescut un 1,2%.

  Segons el tipus de règim d’afiliació, el Garraf ha tancat el 2021 amb 24.224 assalariats i 11.551 autònoms, un 6,2% i un 3,9% més respectivament en comparació a l’any anterior. Tanmateix, el nombre d’assalariats encara se situa un 0,2% per sota el nivell anterior a l’esclat de la crisi sanitària (desembre del 2019), mentre que el nombre d’autònoms se situa un 4,1% per sobre.

  Per grans sectors econòmics, el nombre d’autònoms ha crescut un 5,2% a la indústria, un 4,4% als serveis i un 0,9% a la construcció. El nombre d’assalariats ha augmentat a tots els grans sectors, però amb diferents intensitats: un 1,6% a la indústria, un 7,0% als serveis i un 8,2% a la construcció. Pel que fa a la grandària de l’empresa, la xifra d’assalariats a la comarca ha augmentat un 6,5% a les empreses de fins a 50 treballadors i un 8,2% a les de 51 a 250 treballadors, però ha disminuït un 2,1% a les empreses de 251 treballadors o més.

  El nombre d’empreses (comptes de cotització) a la comarca va augmentar un 3,3% a finals de desembre de 2021 respecte a un any enrere, fins a les 3.963 empreses. Aquesta evolució és més intensa que la registrada pel conjunt de Catalunya (2,4%). Les empreses van registrar un creixement anual des de març, però encara no s’ha recuperat el total del teixit empresarial d’abans de la crisi. Si es compara la dada de desembre 2021 amb la de desembre de 2019, aquesta encara es troba un 3,4% per sota (un -5,7% en el cas de Catalunya). El Garraf va tancar el 2021 amb 7.953 aturats al desembre, la xifra més baixa per a aquest mes des del 2008. En termes interanuals, el ritme de descens a la comarca s’intensifica per setè mes consecutiu fins a un -26,4% al desembre, una disminució lleugerament més intensa que la del conjunt de Catalunya (-25,8%). La reducció anual va ser més pronunciada entre els homes que entre les dones (-31,2% i -22,6%).  L’atur disminueix a tots els tipus d’ocupació,  però destaca la caiguda en termes relatius dels professionals científics i intel·lectuals (-31,3%), i en termes absoluts, la dels treballadors de restauració, personals i venedors (-928).

   

   

  Ja és a la venda el número 131

  Subscripció newsletter Penedès Econòmic

  Subscriu-te a la Newsletter del Penedès Econòmic
  i rebràs totes les notícies en un sol correu