Isidre Also Torrents

  Ètica empresarial, el decàleg

  La Federació Empresarial del Gran Penedès acaba de reeditar el document que conté el Decàleg de l’Ètica empresarial. És un compendi de deu clàusules que incideix en els objectius, els mitjans i els valors que haurien d’assumir els directius de les empreses.

  El promptuari, que es va redactar de resultes de l’Any ADEG 2006, proposa que actuar d’acord amb l’ètica empresarial implica que, a més de generar riquesa (valor afegit) i de vetllar per la seva continuïtat, l’empresa ho ha de fer amb actituds i maneres que garanteixin una missió a partir dels valors i els objectius prioritaris que es descriuen en el Decàleg.

  En el preàmbul del document s’afirma que una empresa actua d’acord amb l’ètica empresarial quan, a més a més de generar riquesa (valor afegit) i de vetllar per la seva continuïtat, ho fa amb actituds i maneres que garanteixen una missió en què els valors i els objectius prioritaris són:

  1. Considerar que el més important són les persones
  Respectar en tot moment la seva dignitat i seguretat, sense discriminació de cap mena, formin part dels públics interns de l’empresa, dels públics que hi estan en contacte o dels públics de l’entorn.

  2. Promoure la integritat, l’honestedat i la justícia
  De les persones dins l’organització, pel que fa al seu tracte amb treballadors, clients, proveïdors o d’altres persones, així com pel que fa a la relació amb d’altres organitzacions. Promoure especialment la motivació, la fidelització, l’aprenentatge i la formació permanent de tots i cadascun dels individus.

  3. Complir amb rigor i puntualitat els compromisos
  Els adquirits amb treballadors, clients, proveïdors i d’altres persones, així com amb les administracions i d’altres organitzacions, mitjançant el manteniment d’un sistema viu de qualitat global.

  4 Mantenir una comunicació i una informació transparent i verídica
  És la base de la confiança entre persones, marca la diferència en la capacitat de interdependència i és l’essència del treball en equip. Ha de ser la que calgui, per a cadascun dels agents econòmics i socials interessats, entre els quals hi ha accionistes, creditors, clients, treballadors i Administració pública.
  5. Superar els mínims que exigeix la legislació
  Complir les lleis, els reglaments i les normes que siguin aplicables, tant a l’empresa com pel que fa als seus productes i/o serveis, superant els mínims en seguretat i sostenibilitat, tant o més per convicció que per obligació.

  6. Realitzar publicitat comercial verídica i responsable
  Sense enganys que falsegin les prestacions reals dels productes i/o serveis. Observar una política de continuïtat i prestigi a llarg termini, per sobre del benefici immediat a curt termini.

  7. Respectar i defensar els drets humans
  Com a comportament responsable de l’empresa tot fomentant les activitats educatives i la integració de les persones més desafavorides de la comunitat.

  8. Observar el màxim compromís amb l’entorn
  No degradar-lo i respectar el medi ambient, sense perdre mai de vista la continuïtat de la vida en el nostre planeta.

  9. Assegurar la continuïtat de l’empresa
  Tot donant un veritable servei que contribueixi al bé comú i alhora promoure la creativitat compartida, traduïda en innovacions rendibles.

  10. Crear riquesa suficient
  Generar riquesa (valor afegit) per retribuir adequadament els treballadors (treball) i els propietaris (pel capital i el risc assumit) i atendre els deures fiscals; així com col·laborar en el progrés de la societat.
  La cultura d’empresa té molt a veure amb aquests principis. L’economia digital, l’onatge 4.0 i les noves tendències en la gestió empresarial són pilars que cal assentar-los en els fonaments de l’ètica i les bones pràctiques.

  Ja és a la venda el número 143


   

  Subscripció newsletter Penedès Econòmic

  Subscriu-te a la Newsletter del Penedès Econòmic
  i rebràs totes les notícies en un sol correu