Cosmovisions Globals

  Avui dia es parla molt del fenomen de la globalització. Aquesta globalització es pot entendre, es pot manifestar de dues formes diferents, una abstracta i una altra concreta.
   L’abstracta contempla i tracta el món des d’una idea o intenció única. Uniformitza o homogeneïtza, fa pensament únic i imperialisme comercial, financer, laboral, militar, religiós, etc., antany imperfecte i avui més i més tenallant i esclavitzador. Fa un globus quantitatiu de tel plàstic homogeni, sempre amb més del mateix. No cal remarcar la violència que exerceix sobre la rica realitat concreta heterogènia per imposar-s’hi.

   La concreta contempla i tracta el món des de la seva radical varietat i heterogeneïtat. Respecta el lloc de cada cosa, la seva posició relativa a la resta de coses de l’Univers. D’ací en pot sortir una constel·lació equilibrada dels valors de l’univers on res no trepitja res, on tot ho manté tot, on no hi ha posicions privilegiades, on no hi ha jerarquies. Es tracta d’un globus qualitatiu, on cada punt és distint de l’altre i entre ells s’equilibren des de la diferència i la complementarietat.
   El Model global de la realitat de Lluís M. Xirinacs, el Globàlium, és un Arquetip d’arquetips, que es regeix per tres coordenades circulars (corbes tancades i regulars) que eviten rangs i límits. Es tracta d’un sistema no deductiu, ans de coordinació equipotent de totes les seves categories; apte per a recollir mentalitats tan variades com hi ha a la Terra, sense obligar a retre’s cap, l’una a l’altra. I, tanmateix, el més difícil, sotmetent- se a una dràstica reducció permanent que evita fer una dimensió de cada diferència, mitjançant la distinció entre terme i contingut. Cada cultura pot tenir termes propis diferents dels d’altres per a un mateix contingut. I més encara. Un mateix punt de fons té al seu entorn una radiació en totes direccions. De cada punt surten vectors orientats a totes bandes. Un mateix concepte pot ser definit en una direcció o en una altra, tot tenint el mateix nom i, així i tot, configurant en cada cultura orientacions diverses. Això respon amb resposta complexa a la pregunta de si són intercomunicables els diferents conjunts culturals, o visions del món o models globals de la realitat o weltanschauung o Cosmovisions.

  Ja és a la venda el número 137

   

  Subscripció newsletter Penedès Econòmic

  Subscriu-te a la Newsletter del Penedès Econòmic
  i rebràs totes les notícies en un sol correu